INSTAGRAM - @JAPANESEFLYOFFICIAL

Goddess


Goddess t-shirt - Choies 
Gift cross bracelet  
Black Suede Heels - Choies 

 


Znany duet artystów Dolce & Gabbana, od lat inspiruje się sztuką sakralną. Wykorzystują oni w swoich projektach tkaniny z motywami barokowych malowideł kościelnych, a modelki stylizowane są na podobieństwo Matki Boskiej.
Dla D&G religia to część włoskiej tradycji, dlatego nawiązywanie do scen i postaci religijnych świadczy o przełamaniu tabu.
Inny projektant Riccardo Tisci (Givenchy) , znany z umieszczania na swoich t-shirtach portretu Matki Boskiej podziela zdanie wyżej wymienionych artystów.

W tym tygodniu planuję wybrać się do Zachęty na wystawę zdjęć Davida LaChaapelle’a zatytułowanej „Jesus is my homeboy”.
 Głównym tematem zdjęć jest model ucharakteryzowany na Jezusa i pozujący w towarzystwie ludzi z tak zwanego marginesu.
Autor zdjęć skomentował wybrany temat swojej wystawy w następujący sposób - „gdyby Jezus żył w naszych czasach, zadawałby się z takimi ludźmi”.
Moim zdaniem autor wybrał bardzo kontrowersyjny temat. Jednak każdy artysta ma prawo do przedstawiania swoich pomysłów, gdyż widzowie zachęceni nowatorskim pomysłem zdjęć będą mieli własne spostrzeżenia i przemyślenia i to już będzie sukcesem  wystawy.
 


_____________________________________________________________________
Well known duet of artists Dolce & Gabbana, for years are inspired by a sacred art. They are using  in their projects  motifs of baroque religion paintings, and models are stylized to resemblance of the Mother of God.
For D&G a religion is a part of the Italian tradition, therefore referring to stages and religious forms is attesting to break a taboo.
Other designer Riccardo Tisci (Givenchy), well-known for putting on t-shirts the portrait of the Mother of God is agree with opinion of the mentioned above artists.


This week I am planning to go to “ Zachęta” to the exhibition of David's photographs LaChaapelle'a titled "Jesus is my homeboy".
  The main subject of photographs is model stylized to the Jesus who is in company of the people so-called margin.
The author of photographs commented on the chosen subject of his exhibition of the following manner - "if the Jesus lived in our times, would be in a good company with such people".
In my opinion the author chose the very controversial subject. However every artist has the right to present his ideas, because encouraged spectators will be a novel idea of photographs they had own observations and reflections and it will already be a success of the exhibition.

10 komentarzy: